1. Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, w tym:

  • Cięcie pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów
  • Wycinanie drzew, usuwanie odrostów korzeniowych
  • Cięcie i formowanie żywopłotów
  • Sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych, w tym drzew i krzewów
  • Zakładanie i pielęgnacja trawników, w tym koszenie, zagrabianie i wywóz trawy,
    nawożenie, podlewanie, wygrabianie liści i innych nieczystości
  • Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów

2. Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i chodników, schodów, w tym:

  • usuwanie śniegu i lodu
  • zimowe posypywanie piaskiem schodów, chodników i jezdni

3. Sprzątanie powierzchni wewnętrznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych

4. Zbieranie i transport „wielkogabarytów”

5. Likwidacja dzikich wysypisk

1