Sprzątanie i Konserwacja Zieleni s.c.
Usługi
 • cięcie pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów
 • wycinanie drzew, usuwanie odrostów korzeniowych
 • cięcie i formowanie żywopłotów...
więcej

Oczyszczanie
 • usuwanie śniegu i lodu...
Sprzątanie i Konserwacja Zieleni s.c.
więcej
Sprzątanie i Konserwacja Zieleni s.c.
Sprzątanie i Konserwacja Zieleni s.c.
Sprzątanie i Konserwacja Zieleni s.c.
Oferta

1. Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, w tym:

 • Cięcie pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów
 • Wycinanie drzew, usuwanie odrostów korzeniowych
 • Cięcie i formowanie żywopłotów
 • Sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych, w tym drzew i krzewów
 • Zakładanie i pielęgnacja trawników, w tym koszenie, zagrabianie i wywóz trawy,
  nawożenie, podlewanie, wygrabianie liści i innych nieczystości
 • Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów

2. Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i chodników, schodów, w tym:

 • usuwanie śniegu i lodu
 • zimowe posypywanie piaskiem schodów, chodników i jezdni

3. Sprzątanie powierzchni wewnętrznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych

4. Zbieranie i transport "wielkogabarytów"

5. Likwidacja dzikich wysypisk